Пополнување на пријава за регистрација за гласање во Дијаспора

Почитувани,
Пријавата за регистрација на гласачи за гласање во дијаспора може да ја пополнете тука. Апликацијата е адаптирана за пристап и од мобилен телефон

Напомена: Во овој момент базата на податоци со граѓаните во избирачкиот список е со состојба од 01.12.2018та година


Пополни пријава/барање Провери ја твојата пријава