Држава Прифатени пријави одбиени пријави необработени вкупно
Кралство Шпанија132015
Република Словенија311990410
Француска Република166310197
Република Полска202022
Народна Република Кина9009
Република Унгарија192021
Словачка Република2002
Кралство Данска72330105
Украина0101
Чешка Република92100102
Република Турција347041
Италија6821550837
Арапска Република Египет2002
Руска Федерација121013
Република Естонија120012
Кралство Белгија7914093
Малта199028
Обединето Кралство на Велика Британија и Северна Ирска226500276
Република Бугарија268034
Република Австрија109240133
Држава Катар170017
Босна и Херцеговина153018
Швајцарска Конфедерација5321990731
Република Србија132160148
САД6882080896
Романија131014
Република Хрватска4610056
Кралство Шведска143460189
Австралија90417711.082
Република Грција270027
Република Албанија315036
Јапонија7108
Обединети Арапски Емирати172019
Држава Израел0202
Монголија0101
Канада422700492
Бразил131014
Црна Гора171018
Кралство Холандија100180118
Кралство Норвешка254029
Сојузна Република Германија1.04222601.268