Пополнување на пријава за регистрација

Почитувани,
Пријавата за регистрација на гласачи за гласање во дијаспора може да ја пополнете тука. Апликацијата е адаптирана за пристап и од мобилен телефон

Напомена: Во овој момент базата на податоци со граѓаните во избирачкиот список е со состојба од 30.12.2019та година


Пополни пријава/барање Погледни пристигнати пријави